Om Skaftung ungdomsförening

Skaftung ungdomsförenings huvudsakliga verksamhet består av att ordna evenemang så som loppisar, middagar, fester, danser och sammankomster av olika slag. Det finns flera årliga återkommande traditioner som exempelvis påskbrasan.

Det mesta av verksamheten tar plats i ungdomslokalen som ligger mitt i byn. Ungdomslokalen går också att hyra för privata kalas och möten. När det nalkas val är det till lokalen som byborna går för att göra sin demokratiska röst hörd.

Föreningen är medlem i SÖU:s 8:e medlemsring.

Välkommen med!