Bli medlem i Skaftung ungdomsförening

Medlemsavgiften hjälper föreningen att utvecklas så att vi kan fortsätta:
- ordna evenemang (fester, utflykter, diskussionskvällar, teater...)
- upprätthålla föreningshuset (renoveringar, underhåll...)
- administrera föreningen (annonser, tillstånd...)

Genom att betala medlemsavgiften blir du medlem i Skaftung ungdomsförening. Medlemsavgiften fastslås årligen på årsmötet. 

Välkommen med!