Styrelsen 2020

04.05.2020 kl. 19:22
Alexia Sahl, ordförande
Rickard Ingves, vice-ordförande
Sofia Rönn, sekreterare
Mia Häggblom-Ingves, kassör
Peder Sahl, vaktmästare
Simon Ingves, vaktmästare
Robert Teirfolk, styrelsemedlem
Juliette Ollila, styrelsemedlem
Henrik Hakala, styrelsemedlem
Alexia Sahl